Colabora > Faite socio/a > Facerme socio/a agora

FACERME SOCIO/A AGORA

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifícate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 1. Tipo de socio/a


(selecciona socio/a colaborador/a se es persoa física ou ben socio/a protector/a se es persoa xurídica)

Paso 2. Datos persoais ou profesionais 
 

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar das demais formas posibles, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)

Paso 3. Cota a ingresar 

(para os/as socios/as colaboradores/as | protectores/as non existe unha cota específica, senón que cada un/unha pode elixir a cantidade que desexe pagar e con que periodicidade)

Paso 4. Forma de pagoPaso 5. Transparencia informativa por correo-e

  • Quero manterme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 6. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  
Acepto a política de datos de caracter personal
Informámoslle que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán tratados por DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA A SÍNDROME DE DOWN, con CIF G36697324, coa finalidade de xestión de socios/as colaboradores/as, o cobro de cotas e/ou a emisión de recibos, así como o cumprimento de obrigacións contables e fiscais. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación como socio/a colaborador/a ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obrigación legal.

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito (sempre acreditando a súa identidade) á dirección arriba indicada.

 
OUTRAS FORMAS DE ASOCIARTE
  • Chamando ao 986 20 16 56
.

banner