Colabora > Ser voluntario/a > Facerme voluntario/a agora

FACERME VOLUNTARIO/A AGORA

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifí­cate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 1. Datos persoais 
 

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar desta forma ou doutra, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)

 

Paso 2. Transparencia informativa por correo-e

  • Quero manterme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 3. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  
Acepto a polí­tica de datos de caracter personal
Informámoslle que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán tratados por DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA A SÍNDROME DE DOWN, con CIF G36697324, coa finalidade de xestión de socios/as colaboradores/as, o cobro de cotas e/ou a emisión de recibos, así como o cumprimento de obrigacións contables e fiscais. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación como socio/a colaborador/a ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obrigación legal.

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito (sempre acreditando a súa identidade) á dirección arriba indicada.

 

 

banner

FACERTE VOLUNTARIO/A
  • Chamando ao 986 20 16 56
.