Colabora > Testemuños > Enviar testemuño

ENVIAR TESTEMUÑO

¡Anímate e envíanos o teu testemuño! A túa experiencia axudaranos a achegar a Federación aos/ás que nos seguen dende a páxina WEB.

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 1. Datos persoais(necesitamos este dato por se precisamos resolver contigo algunha dúbida puntual sobre o teu testemuño)

 


Paso 2. Detalles do testemuño


Paso 3. Código de seguridade


Imagen CAPTCHA Recarga Imagen  
Acepto a política de datos de caracter personal
Informámoslle que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán tratados por DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA A SÍNDROME DE DOWN, con CIF G36697324, coa finalidade de xestión de socios/as colaboradores/as, o cobro de cotas e/ou a emisión de recibos, así como o cumprimento de obrigacións contables e fiscais. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación como socio/a colaborador/a ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obrigación legal.

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito (sempre acreditando a súa identidade) á dirección arriba indicada.

 

 

banner