Colabora > Fai un donativo > Doar agora

Doar agora

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Tipo de doazón


 

Paso 1. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifícate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 2. Datos persoais e/ou profesionais 
 

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar desta forma ou doutra, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)

Paso 3. Cantidade a doar

Paso 4. Forma de pago

 
Paso 5. Transparencia informativa por correo-e

  • Quero mantenerme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 6. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  
Acepto a política de datos de caracter personal
Informámoslle que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán tratados por DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA A SÍNDROME DE DOWN, con CIF G36697324, coa finalidade de xestión de socios/as colaboradores/as, o cobro de cotas e/ou a emisión de recibos, así como o cumprimento de obrigacións contables e fiscais. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación como socio/a colaborador/a ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obrigación legal.

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito (sempre acreditando a súa identidade) á dirección arriba indicada.

 
OUTRAS FORMAS DE DOAR
  • A través de PayPal

  • Chamando ao 986 20 16 56
  • Facendo unha transferencia bancaria á seguinte conta de Abanca: ES25 2080 5075 1830 4001 9481
.

banner