Quen somos > Xunta Directiva

Xunta Directiva

A Dirección e Administración da Asociación son exercidas polo Presidente, a Xunta Directiva e a Asamblea Xeral.
 
A Xunta Directiva está formada por un Presidente, un Vicepresidente, unha Secretaria, un Tesoureiro e cinco Vogais, cargos que deben recaer en membros da Asociación, estando composta na actualidade, por:
 
PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL GARCÍA OROIS
Presidente de Down Vigo desde maio de 2019.
 
 
VICEPRESIDENTA: MERCEDES RIVEIRO RODRÍGUEZ
Vicepresidenta desde 2022. Membro da xunta directiva de Down Vigo desde maio de 2019.
 

SECRETARIA: CELIA FERNÁNDEZ CORREA

Secretaria de Down Vigo desde maio de 2019.
Socia de Down Vigo desde o ano 2012, cando naceu a súa filla Sofía con Síndrome de Down.
Membro da Xunta Directiva desde maio de 2016.
 
 
 
 
 
 
TESOUREIRO: JORGE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 
Natural de Sanguiñeda (Mos). Pai de catro fillos. Está vinculado ó movemento asociativo desde fai moitos anos.
No ano 1998, tralo nacemento do seu fillo Carlos, afíliase como socio de Down Vigo e a partir do ano 2002 incorpórase á Xunta Directiva, primeiro como Vogal e a partir do ano 2007 como Tesoureiro.
Forma parte da Xunta Directiva de Down Galicia, desde o ano 2003 como Tesoureiro.
Desenvolveu a súa vida profesional no Departamento Financeiro, como Xerente de Administración, dunha multinacional farmacéutica.
 
 
 

VOGAL: ANDREA LEMOS LÓPEZ

Vogal de Down Vigo desde maio de 2022.

 
 
VOGAL: ANA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Vogal de Down Vigo desde maio de 2019.
 
 
VOGAL: JOSÉ RICARDO ESTANISLAO TRONCOSO DURÁN
 
Doutor en Medicina, especialista en Traumatología.
Pai de Pilar, chica con Síndrome de Down de 28 anos, a menor de nove irmáns.
Forma parte da Xunta Directiva desde o ano 2013.

 
 
 
 
 
 
VOGAL: LINA BAR PÉREZ
Vogal de Down Vigo desde maio de 2019.
 
 
 
RETRIBUCIÓNS
 
Os cargos do Representante estatutario e dos membros do Órgano de Goberno serán gratuitos, sen prexuizo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados que o desempeño da súa función lles ocasione, sen que as cantidades percibidas por este concepto poidan exceder dos límites previstos na normativa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen.
      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir

banner