Que facemos >  

Apoio á Vida Independente

  • Habilidades e destrezas necesarias para a Vida Independente.

A preparación para a vida independente permítelles, aos mozos maiores de idade, mellorar a súa autonomía: a toma de decisións, asunción de responsabilidades, xestión do diñeiro, resolución de imprevistos, limpeza do fogar, cociñar, etc. Con estas habilidades, que se desenvolven en Down Vigo e no seu entorno familiar,  poden optar a dispor dun futuro elexido e incluso emanciparse.

MATERIAIS RELACIONADOS
Vídeos

Imaxes
  • 1 de 3

banner