Que facemos >  

Alida

  • O Programa ALIDA é unha acción formativa na rama administrativa que pretende mellorar a inserción laboral das persoas coa Síndrome de Down e Discapacidade Intelectual

¿Que é o Programa ALIDA?

O Programa ALIDA é unha acción formativa na rama administrativa que pretende mellorar a inserción laboral das persoas con Síndrome de Down e discapacidade intelectual. No ano lectivo 2021-2022, esta formación é realizada en estreita colaboración coa Universidade de Vigo grazas á quinta convocatoria do Programa UniDiversidad de Fundación ONCE, baixo o nome "Programa Universitario para o emprego e a vida autónoma -Atención á diversidade".

O plan de estudos está estruturado en dous cursos académicos (80 créditos ECTS) e leva a cabo nas instalacións da Universidade de Vigo.

As materias son impartidas por profesionales do ámbito da diversidade intelectual de DOWN Vigo, contando para iso coa colaboración docente por parte da Universidade de Vigo.

 

Programa formativo

Temporalización

Un curso formativo de  ALIDA defínese no período setembro – xuño, ambos os meses incluídos. O curso desenvólvese durante dous anos académicos.
O primeiro curso ten un carácter xeral, introducindo competencias necesarias para desenvolverse na vida diaria.
No segundo curso, o alumnado recibe unha formación máis específica para o traballo. Por iso realizan o seu Practicum en diferentes empresas do tecido productivo da cidade.

Obxetivos xerais

Os obxectivos xerais do Programa ALIDA son:

  • Colaborar coas persoas con discapacidade intelectual no deseño dos seus proxectos de vida.
  • Ofrecer unha formación laboral axustada ás diferenzas individuais, que lles capacite para a inclusión laboral na empresa ordinaria.
  • Proporcionar un servizo de emprego con apoio continuado, que fomente a igualdade de oportunidades na incorporación, mantemento e promoción no posto de traballo no mercado laboral ordinario.
  • Dotar dos apoios necesarios para que os traballadores con Síndrome de Down e discapacidade intelectual poidan desenvolver unha maior autonomía persoal participando como membros activos da sociedade.

Metodoloxía

Atención á diversidade

Poñendo de relevo a importancia do clima na aula e os agrupamentos meditados cara a unha aprendizaxe cooperativa

Intelixencias múltiples

Traballando a resolución de conflitos, fomentando a creatividade, a actividade física e mental e o uso de novas tecnoloxías

Aprendizaxe significativa

Descubrindo con grupos de traballo, centrándonos en temas de interese e aplicando o aprendido á vida cotiá.

MATERIAIS RELACIONADOS
Vídeos

Imaxes
  • 1 de 1

banner