Transparencia > Memorias Económicas / Ctas. Anuais e Presupostos

Memorias Económicas / Ctas. Anuais e Presupostos

 

  Informe de Auditoría 2021

  Tabla resumen Ingresos e Gastos 2021 (versión Lectura Fácil)

  Memoria Económica 2021

  Informe de Auditoría 2020

  Tabla resumen Ingresos e Gastos 2020 (versión Lectura Fácil)

  Memoria Económica 2020

  Informe de Auditoría 2019

  Tabla resumen Ingresos e Gastos 2019 (versión Lectura Fácil)

  Memoria Económica 2019

  Táboa resumen Ingresos e Gastos 2018 (versión Lectura Fácil)

  Memoria Económica 2018

  Táboa resumen Ingresos e Gastos 2017 (versión Lectura Fácil)

  Memoria Económica 2017

  Memoria Económica 2016

  Memoria Económica 2015

 

  Presuposto 2022

  Presuposto 2021

  Presuposto 2020

  Presuposto 2019

  Presuposto 2018

  Presuposto 2017

 

Down Vigo deposita anualmente as súas Memorias Económicas e de Actividades nos seguintes Rexistros:

  • Rexistro de Asociacións dá Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, n.º 1989-1979-1 (PO).
  • Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dá Xunta de Galicia (RUEPSS), n.º L-153.

Ademáis está inscrita nos seguintes Rexistros:

  • Rexistro de Asociacións do Concello de Vigo, dentro do apartado “Asistencial e da Saúde”, como Asociación de Minusvalidez Psíquica, n.º 248/92.
  • Declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior en febreiro do ano 2000, n.º 90.183.
  • Réxime Fiscal Especial do Título II da Lei 49/2002, “Lei de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado”, dende o ano 2006.
  • REXCE co nº C36-002049.
      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

banner