Que facemos >  

Actividades de Lecer e Tempo Libre

  • AUTONOMÍA a través de actividades lúdicas, culturais e sociais, desde os intereses das persoas con discapacidade.

Consiste en traballar a AUTONOMÍA das persoas con discapacidade a través da realización de actividades no tempo de lecer. As persoas con discapacidade organizan, con apoio, actividades lúdicas, culturais e sociais (cine, cafetería, discoteca, conciertos, ...) desenvolvendo habilidades de relación social na contorna sociocomunitaria: uso de transporte público, manexo do euro,  xestión do tempo, resolución de conflitos e imprevistos, ...

 

MATERIAIS RELACIONADOS
Vídeos

Imaxes
  • 1 de 3

banner