Que facemos >  

Información, Orientación e Formación a Familiares

  • Atender ás necesidades e demandas dos mozos e as súas familias, e dándolles os apoios necesarios.

Todo isto co obxecto de mellorar a súa calidade de vida ou o seu benestar, tanto do/a mozo como da súa familia, para que o seu proxecto de vida sexa satisfactorio. Sempre partimos dos recursos e as fortalezas que tanto as familias como a persoa con discapacidade posúen.

MATERIAIS RELACIONADOS
Imaxes
  • 1 de 1

banner