Que facemos >  

Fomento e Promoción da Inclusión Social

  • Desenvolvemento da autonomía para que os/as mozos/as, con apoio, participen de forma activa na vida diaria da súa contorna.

Ten como finalidade que os mozos conten con apoio social e dunha rede de referencia que axude a superar os obstáculos que dificultan a súa participación en actividades sociais e de tempo de lecer.

MATERIAIS RELACIONADOS
Imaxes
  • 1 de 2

banner