Que facemos >  

Adestramento de Habilidades Persoais e Sociais

  • Mellorar as habilidades para as relacións sociais das persoas con discapacidade.

Apoio para a posta en práctica de habilidades sociais en situacións nas que resolver imprevistos ou conflitos, consenso en decisións de grupo, habilidades de comunicación verbal e non verbal, e condutas axustadas ás normas sociais

MATERIAIS RELACIONADOS
Imaxes
  • 1 de 1

banner