Que facemos >  

Fomento do Autocoidado Físico

  • Adestramento nas habilidades e destrezas para o coidado físico e a imaxe persoal.

Habilidades de vestido, autocoidado, hixiene e imaxe persoal. A desenvolver desde idades temperás, como un xeito máis de promoción da autonomía persoal.

MATERIAIS RELACIONADOS
Imaxes
  • 1 de 1

banner