Que facemos >  

Atención Temperá

  • Atende as necesidades do desenvolvemento dos bebés e nenos/as coa Síndrome de Down e Discapacidade Intelectual, e a súa contorna-familia, desde o seu nacemento ata os 6 anos.

O libro branco da Atención Temperá defínea como: “o conxunto de intervencións, dirixidas á poboación infantil de 0-6 anos, á familia e á contorna, que teñen por obxectivo dar resposta o máis pronto posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen o risco de padecelos. Estas intervencións, que deben considerar a  globalidad do neno, han de ser planificadas por un equipo de profesionais de orientación interdisciplinar ou  transdisciplinar”.

A quen vai dirixido?

Este servizo vai dirixido a nenos e nenas con Síndrome de Down, ou outra discapacidade intelectual, á súa familia e contorna desde o momento do nacemento ata os seis anos.

Que obxectivo persegue?

Mellorar o desenvolvemento global do neno/para reducindo, na medida do posible, os efectos do déficit, para mellorar o seu prognóstico e favorecer a súa calidade de vida futura.

¿Que proporciona aos nenos/ as e ás súas familias o servizo de Atención Temperá?

  • Unha intervención centrada no neno/a, a súa familia e contexto.
  • Unha atención individualizada nas sesións de traballo favorecendo o desenvolvemento global do neno/a, mediante un programa individual.
  • Asesoramento, formación e atención ás familias de forma individual como colectiva. Esta última mediante a escola de familias.
  • Coordinación e seguimento coa escola infantil ou centro educativo no que estea escolarizado o neno/a.
  • Asesoramento e acompañamento para a solicitude de axudas económicas, certificado de discapacidade e valoracións de dependencia.

 

MATERIAIS RELACIONADOS
Vídeos

Imaxes
  • 1 de 3

banner