Que facemos >  

Atención Psicomotriz

  • Desenvolvemento das capacidades de expresión, creatividade e movilidad a partir do uso do propio corpo.

Pode dicirse que a Psicomotricidade ten como obxectivo o desenvolvemento das capacidades de expresión, creatividade e movilidad a partir do uso do propio corpo. Trátase de que, coa realización de exercicios por parte da persoa, esta logre adaptarse de forma exitosa á contorna. Os nenos/as e os mozos, a través de accións como xogar, saltar, manipular obxectos, etc. adquiren intuitivamente as aprendizaxes necesarias para desenvolverse na escola e na vida. Desta forma lúdica e case sen decatarse trabállanse conceptos relativos ao espazo, ao tempo, destrezas motrices necesarias para o equilibrio, a vista, a relación entre outros nenos/as e novos, etc. e así ser máis capaces de enfrontarse exitosamente á escritura, a lectura, as matemáticas, e todo o indispensable no día a día para lograr afianzarse académica e personalmente.

MATERIAIS RELACIONADOS
Imaxes
  • 1 de 2

banner