Que facemos >  

Área de Promoción, Mantemento e Recuperación da Autonomía Funcional

 • Rehabilitación Funcional
 • Servizo que comprende unha serie de accións para que a persoa con discapacidad logre unha óptima eficacia a nivel social, mental e física.

 • Logopedia
 • "Lograr que as persoas póidanse comunicar cos demais". Facémolo a través de ferramentas que estimulan a linguaxe oral.

 • Estimulación Cognitiva
 • É un servizo que, a través da utilización de distintas ferramentas, enriquécense as capacidades de razonamento, memoria, atención, concentración, linguaxe e similares das persoas con discapacidade.

 • Estimulación Sensorial
 • Ten como obxectivo estimular os nosos sentidos, "que o cerebro póñase máis alerta e en funcionamento".

 • Atención Psicomotriz
 • Desenvolvemento das capacidades de expresión, creatividade e movilidad a partir do uso do propio corpo.

 • Atención Psicolóxica
 • Programa que abarca o proceso afectivo das persoas con discapacidad e as súas familias.

 • Atención Pedagóxica
 • Servizo que promove a evolución educativa-formativa das persoas con discapacidade, en canto ás súas características psicolóxicas, físicas e intelectuais.

banner