Que facemos >  

Que facemos

 

 

Área de Apoio al Desenvolvemento Profesional e Social de Persoas Dependentes en Idade Laboral

  • Formación Prelaboral
  • Queremos que as persoas adquiran as habilidades básicas, sociais e prelaborais que lle permitan a súa integración plena a nivel sociolaboral.

  • Formación Ocupacional
  • Dotar aos usuarios/as dunha formación concreta a partir de contidos teórico-prácticos para a súa integración na vida laboral.

  • Emprego con Apoio
  • Integración laboral das persoas con Síndrome de Down e Discapacidade Intelectual na empresa ordinaria.

banner