Transparencia > Memorias de Actividades

Memorias de Actividades

 

  Memoria Actividades 2022

  Memoria Actividades 2021

  Memoria Actividades 2020

  Memoria Actividades 2019

  Memoria Actividades 2018

  Memoria Actividades 2017

  Memoria Actividades 2016

  Memoria Actividades 2015

 

Down Vigo deposita anualmente as súas Memorias Económicas e de Actividades nos seguintes Rexistros:

  • Rexistro de Asociacións dá Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, n.º 1989-1979-1 (PO).
  • Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dá Xunta de Galicia (RUEPSS), n.º L-153.

Ademáis está inscrita nos seguintes Rexistros:

  • Rexistro de Asociacións do Concello de Vigo, dentro do apartado “Asistencial e da Saúde”, como Asociación de Minusvalidez Psíquica, n.º 248/92.
  • Declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior en febreiro do ano 2000, n.º 90.183.
  • Réxime Fiscal Especial do Título II da Lei 49/2002, “Lei de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado”, dende o ano 2006.
  • REXCE co nº C36-002049.
      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

banner