Infórmate > Síndrome de Down e Discapacidade Intelectual

Síndrome de Down e Discapacidade Intelectual

A Síndrome de Down é unha alteración xenética que se produce pola presenza dun cromosoma extra (o cromosoma é a estrutura que contén o ADN) ou unha parte del. As células do corpo humano teñen 46 cromosomas distribuídos en 23 pares.

Un destes pares determina o sexo do individuo, os outros 22 numéranse do 1 ao 22 en función do seu tamaño decreciente. As persoas con Síndrome de Down teñen tres cromosomas no par 21 en lugar dos dous que existen habitualmente; por iso, esta síndrome tamén se coñece como trisomía 21.

A Síndrome de Down é a principal causa de discapacidade intelectual e a alteración xenética humana máis común. Prodúcese de forma espontánea, sen que exista unha causa aparente sobre a que se poida actuar para impedilo.

Prodúcese en todas as etnias, en todos os países, cunha incidencia dunha por cada 600-700 concepcións no mundo. Unicamente demostrouse un factor de risco, a idade materna (especialmente cando a nai supera os 35 anos) e, de maneira moi excepcional, nun 1% dos casos, prodúcese por herdanza dos proxenitores. A Síndrome de Down non é unha enfermidade. Tampouco existen graos de Síndrome de Down, pero o efecto que a presenza desta alteración produce en cada persoa é moi variable.

As persoas con Síndrome de Down mostran algunhas características comúns pero cada individuo é singular, cunha aparencia, personalidade e habilidades únicas. Os bebés con Síndrome de Down terán moitos trazos físicos propios da súa familia, ademais dos característicos das persoas con Síndrome de Down e algún grao de discapacidade intelectual. A súa personalidade, afeccións, ilusións e proxectos serán os que verdadeiramente lles definan como persoas e a súa discapacidade será só unha característica máis da súa persoa.

Estímase que en España viven unhas 34.000 persoas con Síndrome de Down, e un total de seis millóns no mundo. Os cálculos indican que entre o 30% e o 40% das persoas con discapacidade intelectual teñen Síndrome de Down. A esperanza de vida dunha persoa con Síndrome de Down aumentou considerablemente situándose ao redor dos 60 anos na actualidade.

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

Vídeos

Imaxes
  • 1 de 1

banner