Quen somos > Certificacións e recoñecementos

Certificacións e recoñecementos

Réxime Xurídico:

  • Asociación segundo a Lei de Asociacións de 24 de Decembro de 1964, o Decreto de 20 de maio de 1965, a Orde do 25 de xullo do mesmo ano, a Lei de Procedemento Administrativo de 17 de xullo de 1958, a Orde de 26 de setembro de 1977 e a Constitución Española.
  • Lei Orgánica 1/2002 reguladora do dereito de Asociación.

Rexistro de Asociacións:

  • Rexistro de Asociacións do Goberno Civil de Pontevedra nº 1979.
  • Rexistro de Asociacións e Utilidade Pública da Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, co nº 1989-1979-1 (PO).
  • Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade Secretaría Xeral de Benestar O-151.
  • Rexistro de Asociacións do Concello de Vigo, dentro do apartado "Asistencial e da saúde", como Asociación de Discapacidad Psíquica co nº 248/92.
  • Rexistro Único de Entidades Prestadora de Servizos Sociais (RUEPSS) da Xunta de Galicia co nº E-153.
  • Réxime Fiscal Especial do Título II da Lei 49/2002, "Lei de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo", desde o ano 2006.
  • Rexistro de Centros de Servizos e Establecementos Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia (REXCE) co nº C36-002049, que contempla a oferta asistencial U.61 (Logopedia) e U.900.70 (Psicoloxía Sanitaria) desde o 13 de novembro do 2013.

Down Vigo dispón dun sistema de xestión da calidade que abarca todolos servizos conforme coa Norma ISO 9001:2015

 

Política de la calidad

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

banner